Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΧΑΛΚΗ
ΧΑΛΚΗ / Υποδομές / Ύδρευση - Λύματα - Απορρίμματα / Υδρογεωλογικές Μελέτες

Υδρογεωλογικές Μελέτες

ΣΥΜΗΣ
Περιοχή Τίτλος Μελετητής Φορέας Χρηματοδότησης Χρόνος Εκπόνησης
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση για την βελτίωση της ύδρευσης του Δήμου Χάλκης 1982
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση για την βελτίωση της ύδρευσης του Δήμου Χάλκης 1982
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση για την βελτίωση της ύδρευσης του Δήμου Χάλκης 1982
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση για την βελτίωση της ύδρευσης του Δήμου Χάλκης 1982
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΧΑΛΚΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Υδρογεωλογική αναγνώριση για την βελτίωση της ύδρευσης του Δήμου Χάλκης 1982
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006