Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΧΑΛΚΗ
ΧΑΛΚΗ / Υποδομές / Ύδρευση - Λύματα - Απορρίμματα

Ύδρευση - Λύματα - Απορρίμματα

Έκταση νησιού 27 km2 Μήκος ακτών νησιού 40 km