Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΧΑΛΚΗ
ΧΑΛΚΗ / Υποδομές / Μεταφορές - Συγκοινωνία / Εσωτερικά Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Εσωτερικά Δρομολόγια ΚΤΕΛ