Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΧΑΛΚΗ

Οδικό Δίκτυο

Υφιστάμενη Κατάσταση
Περιοχή: ΧΑΛΚΗΣ (ΔΗΜΟΣ)
-
Συνολικό μήκος κυρίου οδικού δικτύου του ΟΤΑ (χλμ)
Συνολικό μήκος ασφαλτοστρωμένου κυρίου οδικού δικτύου του ΟΤΑ (χλμ) 8
Συνολικό μήκος δευτερεύοντος οδικού δικτύου (χλμ) 5
Συνολικό μήκος αγροτικών οδών (χλμ) 2