Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΧΑΛΚΗ

Ελικοδρόμια

-
ΧΑΛΚΗΣ (ΔΗΜΟΣ): ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΧΑΛΚΗΣ
Στοιχεία ελικοδρομίου
Θέση ΧΑΛΚΗ
Διαστάσεις δαπέδου
Ζώνη ασφαλείας
Περίφραξη Υπάρχει Οδός Προσπέλασης Υπάρχει
Οικίσκος Υπάρχει Οπτικό βοήθημα
Ανεμούριο φωτιζόμενο Υπάρχει Πυρόσβεση Υπάρχει
Τηλεχειρισμός Φ/Σ Σύνδεση ΔΕΗ Υπάρχει
Σχόλια Β/1543/18-12-2000 ΥΠΑ/Δ3/Α/53293/9114/29-11-00 Πηγή / Έτος Ενημέρωσης ΥΠΑ/Δ3/Α/53293/9114/29-11-00