Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΧΑΛΚΗ
ΧΑΛΚΗ / Περιβάλλον / Περιβαλλοντικά Προβλήματα / Ρέματα με Υποβάθμιση - Ακτές με Υποβάθμιση

Ρέματα με Υποβάθμιση - Ακτές με Υποβάθμιση