Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΧΑΛΚΗ

Απασχόληση

ΤΗΛΟΥ
Περιοχή Έτος Είδος Σύνολο εργαζομένων
ΧΑΛΚΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 32
ΧΑΛΚΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 32
ΧΑΛΚΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 32
ΧΑΛΚΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 32
ΧΑΛΚΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 32
ΧΑΛΚΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 24
ΧΑΛΚΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 24
ΧΑΛΚΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 24
ΧΑΛΚΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 24
ΧΑΛΚΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 24
ΧΑΛΚΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 38
ΧΑΛΚΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 38
ΧΑΛΚΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 38
ΧΑΛΚΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 38
ΧΑΛΚΗΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 38