Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΧΑΛΚΗ

Ανεργία

ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
Περιοχή Έτος Σύνολο εργαζομένων Σύνολο ανέργων Δε δήλωσαν
ΧΑΛΚΗΣ (Δ.Δ.) 2001 101 7 7
ΧΑΛΚΗΣ (Δ.Δ.) 2001 101 7 7
ΧΑΛΚΗΣ (Δ.Δ.) 2001 101 7 7
ΧΑΛΚΗΣ (Δ.Δ.) 2001 101 7 7
ΧΑΛΚΗΣ (Δ.Δ.) 2001 101 7 7