Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ / Υποδομές / Ύδρευση - Λύματα - Απορρίμματα / Χώροι Διάθεσης Απορριμμάτων

Χώροι Διάθεσης Απορριμμάτων