Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

Υδρογεωλογικές Μελέτες

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Περιοχή Τίτλος Μελετητής Φορέας Χρηματοδότησης Χρόνος Εκπόνησης
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Αποτελέσματα γεωτρητικής έρευνας 1992-93 νήσου Αστυπάλαις (Β φάση) 1993
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Αποτελέσματα γεωτρητικής έρευνας στη νήσο Αστυπάλαια 1988
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) Περί της υδρογεωλογικής αναγνώρισης στην νήσον Αστυπάλαια 1954
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε) / 2006