Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ / Υποδομές / Ύδρευση - Λύματα - Απορρίμματα / Δεξαμενές - Λιμνοδεξαμενές - Φράγματα

Δεξαμενές - Λιμνοδεξαμενές - Φράγματα

Φράγματα
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Περιοχή Θέση Χρόνος Κατασκευής Χωρητικότητα (m3)
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ / Λειβάδι 1995 875000 m3
: Περιλαμβάνεται και το δίκτυο άρδευσης και το ταχυδιυλιστήριο