Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ / Υποδομές / Τηλεπικοινωνίες - Ενέργεια

Τηλεπικοινωνίες - Ενέργεια

Έκταση νησιού 96 km2 Μήκος ακτών νησιού 128 km