Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ / Υποδομές / Μεταφορές - Συγκοινωνία / Εσωτερικά Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Εσωτερικά Δρομολόγια ΚΤΕΛ