Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

Οδικό Δίκτυο

Υφιστάμενη Κατάσταση
Περιοχή: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ)
-
Συνολικό μήκος κυρίου οδικού δικτύου του ΟΤΑ (χλμ) 30
Συνολικό μήκος ασφαλτοστρωμένου κυρίου οδικού δικτύου του ΟΤΑ (χλμ) 15
Συνολικό μήκος δευτερεύοντος οδικού δικτύου (χλμ)
Συνολικό μήκος αγροτικών οδών (χλμ) 20