Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

Υποδομές Εκπαίδευσης

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Εκπαιδευτική μονάδα Θέση Ονομασία Σύνολο μαθητών Σύνολο καθηγητών
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Ν/Γ Αστυπάλαιας 31
Σχόλια Σχόλια: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 1ο ΔΣ Αστυπάλαιας 62
Σχόλια Σχόλια: ΑΥΘΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Γ/σιο-ΛΤ Αστυπάλαιας 84
Σχόλια Σχόλια: ΛΑΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Δ/ΝΣΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΤΟΣ 2005-2006
Γενικό σύνολο: 177 0