Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ / Υποδομές

Υποδομές

Έκταση νησιού 96 km2 Μήκος ακτών νησιού 128 km