Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

Αλιεία

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Περιοχή Αριθμός Σκαφών Ποσότητα αλιευμάτων
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ (Δ.Δ.) 8 200000
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Ε.Σ.Υ.Ε 2004