Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

Απασχόληση

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Περιοχή Έτος Είδος Σύνολο εργαζομένων
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Πρωτογενής 90
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Ε.Σ.Υ.Ε. 2001
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Δευτερογενής 127
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Ε.Σ.Υ.Ε. 2001
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 Τριτογενής 214
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Ε.Σ.Υ.Ε. 2001