Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

Ανεργία

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Περιοχή Έτος Σύνολο εργαζομένων Σύνολο ανέργων Δε δήλωσαν
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ (Δ.Δ.) 2001 452 39 21
Πηγή / Έτος Ενημέρωσης Πηγή / Έτος Ενημέρωσης: Ε.Σ.Υ.Ε. 2001