Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

Απασχόληση - Ανεργία

Έκταση νησιού 96 km2 Μήκος ακτών νησιού 128 km