Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΑΡΚΟΙ
ΑΡΚΟΙ / Περιβάλλον / Οικοσυστήματα

Οικοσυστήματα

Έκταση νησιού 7 km2 Μήκος ακτών νησιού 25 km