Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

Οδικό Δίκτυο

Υφιστάμενη Κατάσταση
Περιοχή: ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)
-
Συνολικό μήκος κυρίου οδικού δικτύου του ΟΤΑ (χλμ) 7
Συνολικό μήκος ασφαλτοστρωμένου κυρίου οδικού δικτύου του ΟΤΑ (χλμ) 1
Συνολικό μήκος δευτερεύοντος οδικού δικτύου (χλμ) 2
Συνολικό μήκος αγροτικών οδών (χλμ) 5