Νησιά του Αιγαίου (Χώρος ευθύνης Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π.): ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

Απασχόληση - Ανεργία

Έκταση νησιού 13 km2 Μήκος ακτών νησιού 35 km