-
 
  Αρχική Σελίδα | Συνδέσεις | Επικοινωνία | Χάρτης πλοήγησης |
  Αρχική Σελίδα / Προγράμματα / Προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί / Πρόγραμμα Σχεδία
-
   
1 1

Πρόγραμμα Σχεδία

-

Πρόγραμμα Σχεδία - Σxολικός Εκπαιδευτικός Δικτυακός Ιστός Αιγαίου


Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορεί να βρεθούν στον δικτυακό τόπο: http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/index.htm

Η επικοινωνώντας με τον επιστημονικό υπεύθυνο :
Κώστα Τσολακίδη 02410 99240 tsolak@aegean.gr


Περιγραφή του Προγράμματος

Εισαγωγή

Το πρόγραμμα ΣΧΕΔΙΑ (Σχολικός Εκπαιδευτικός Δικτυακός Ιστός Αιγαίου) αποτέλεσε μια προσπάθεια εισαγωγής της Πληροφορικής στα δημοτικά σχολεία απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών του Αιγαίου. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού τα σχολεία συνδέθηκαν με το Internet δημιουργώντας ένα δικτυακό ιστό ο οποίος επέτρεψε την επικοινωνία αφ΄ ενός μεταξύ τους αφ΄ ετέρου με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 Το πρόγραμμα αποτέλεσε συμπληρωματική δράση άλλων παρόμοιων δράσεων του πρώην Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για την αναβάθμιση της ζωής στο Αιγαίο. Έμπνευση και αρχική ιδέα για το πρόγραμμα υπήρξαν τα πρώτα μαθήματα τηλεκπαίδευσης που έγιναν από την Ρόδο στην Τήλο.

Στόχος

Στόχος του προγράμματος ήταν μέσα από την υποδομή και την τεχνογνωσία να καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση εφαρμογών Πληροφορικής προκειμένου:
να αναβαθμισθεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα νησιά αυτά
να μειωθεί ο βαθμός απομόνωσής τους

Φορείς

Προγραμματικός φορέας ήταν το πρώην Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Φορέας υλοποίησης ήταν το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Η δικτυακή σύνδεση έγινε μέσω του προγράμματος ΑΣΚΟΙ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ του Υπουργείου Παιδείας.

Μεγέθη - Φάσεις

Το πρόγραμμα ΣΧΕΔΙΑ προέβλεπε την εγκατάσταση  83 υπολογιστών σε 46 δημοτικά σχολεία που λειτουργούν σε 32 νησιά. Με τον τρόπο αυτόν το πρόγραμμα κάλυψε όλα τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3000 κατοίκων

Περιεχόμενο του προγράμματος

Ειδικότερα το πρόγραμμα περιελάμβανε:
• Την εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού
• Τη δημιουργία πυρήνων από ειδικούς για την υποστήριξη της οργάνωσης των σχολείων.
• Την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
• Τη σύνδεση αυτών των σχολείων με το Διαδίκτυο
• Τη δημιουργία ιστοσελίδων του προγράμματος και των σχολείων
• Την επικοινωνία μεταξύ τους
• Την τηλεκπαίδευση από τα Παιδαγωγικά Τμήματα της Ρόδου
• Τη συνεχή βοήθεια και τεχνική υποστήριξη των σχολείων

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός περιελάμβανε κατά σχολείο ένα πλήρες σύστημα με υπολογιστή εκτυπωτή videocamera εκπαιδευτικό λογισμικό και λογισμικό υποστήριξης. Ο αριθμός των υπολογιστών ανά σχολείο ήταν ποικίλος με μέση αναλογία ένας υπολογιστής για κάθε 20 μαθητές.
Εκτός από τον εξοπλισμό που αγοράστηκε απ’ ευθείας από το πρώην Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αγοράστηκε συμπληρωματικός εξοπλισμός με χρηματοδότηση απ’ ευθείας από το ίδιο το πρόγραμμα. Ο συμπληρωματικός εξοπλισμός ήταν:
α. Συσκευές για σύνδεση περισσότερων του ενός υπολογιστών σε τοπικό δίκτυο (Hubs)
β. Εκπαιδευτικό λογισμικό
γ. Λογισμικό διαχείρισης που προμήθευσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
δ. Σαρωτές εικόνας και σταθεροποιητές τάσης

Λογισμικό

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες λογισμικού στους υπολογιστές των σχολείων
α. Λειτουργικό σύστημα WINDOWS 98 Office 2000   Λογισμικό διαχείρισης και Εκπαιδευτικό λογισμικό

Σύνδεση με το Ιντερνετ

Η σύνδεση με το Διαδίκτυο και η επικοινωνία μεταξύ τους έγινε μέσω της υποδομής του δικτύου του Πανεπιστημίου του Αιγαίου Αιγαίο Νετ και του προγράμματος Ασκοί του Αιόλου. Δημιουργήθηκαν σελίδες του προγράμματος στο Διαδίκτυο για την καλύτερη επικοινωνία των σχολείων μεταξύ τους. Κάθε σχολείο απέκτησε τις δικές του σελίδες στο Internet.

Εκπαίδευση χρηστών

Η εκπαίδευση περιλάμβανε εκπαίδευση ενός δασκάλου από κάθε σχολείο σε εκπαιδευτικά κέντρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο και στη Σύρο. Ο χρόνος πραγματοποίησης της εκπαίδευσης ορίστηκε για τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου 2000 με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ώστε να υπάρξει ικανός χρόνος για οργάνωση. Πραγματοποιήθηκε και τρίτη εκπαιδευτική συνάντηση στη Ρόδο το Μάρτιο του 2001 για τους εκπαιδευτικούς που δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στις προηγούμενες.

Το αντικείμενο της εκπαίδευσης ήταν η Πληροφορική Τεχνικές επικοινωνίας Παιδαγωγικά θέματα. Ήταν  επίσης αναγκαία η γνωριμία των δασκάλων μεταξύ τους και η ανταλλαγή απόψεων.

Τηλεκπαίδευση

Με την εγκατάσταση του εξοπλισμού δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για τηλεκπαίδευση η οποία οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στον τομέα αυτό τα Παιδαγωγικά τμήματα του Πανεπιστημίου του Αιγαίου έχουν σημαντική εμπειρία λόγω εμπλοκής σε διάφορα προγράμματα και έρευνες. Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι τα πρώτα μαθήματα τηλεκπαίδευσης σε δημοτικά σχολεία έγιναν στο Αιγαίο και συγκεκριμένα στην Τήλο από τα Παιδαγωγικά Τμήματα της Ρόδου.

Στήριξη του προγράμματος

Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του προγράμματος ήταν η δημιουργία προϋποθέσεων για παροχή συνεχούς βοήθειας σε τεχνικά και επικοινωνιακά θέματα με όλες τις σύγχρονες τεχνικές. 
Στα πλαίσια αυτά έγινε προσπάθεια να συντονισθούν άτομα με τεχνικές γνώσεις μόνιμοι κάτοικοι των νησιών τα οποία πρόσφεραν τεχνική υποστήριξη στα σχολεία.

Διαγωνισμοί

Πραγματοποιήθηκαν Διαγωνισμοί ζωγραφικής και έκθεσης και δόθηκαν δώρα συμμετοχής και  βραβεία στους νικητές

 

Αποτελέσματα από την υλοποίηση του προγράμματος

(α) Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έγινε μια τόσο μαζική εισαγωγή της Πληροφορικής στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η πρωτοβουλία αυτή του πρώην Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  προσέφερε ένα πλεονέκτημα στους μαθητές του Αιγαίου ενώ παράλληλα μεγάλη στήριξη  πρόσφερε η υποδομή του Πανεπιστημίου Αιγαίου που είναι ένα πανεπιστήμιο-δίκτυο το οποίο βασίζεται σε υπερσύγχρονη τεχνολογία για την λειτουργία του.
(β) Όμως το πρόγραμμα δεν ωφέλησε μόνο τους μαθητές του Αιγαίου. Απευθύνθηκε και στους δασκάλους οι οποίοι απέκτησαν την απαιτούμενη τεχνογνωσία που τους είναι χρήσιμη στην άσκηση των παρόντων αλλά και των μελλοντικών καθηκόντων τους. Έτσι η πρωτοπορία αυτή του Αιγαίου προσέφερε τεχνογνωσία η οποία θα διαχυθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα σε όποια γωνιά πάνε οι δάσκαλοι που θήτευσαν στο Αιγαίο.
 Αυτό είναι προφανές και από την χρήση των ιστοσελίδων του προγράμματος από όλα τα Ελληνικά σχολεία.
(γ) Πέραν όμως των παραπάνω μέσα από το πρόγραμμα αυτό έμμεσα ωφελήθηκε όλος ο πληθυσμός των μικρών νησιών. Συγκεκριμένα με τη δημιουργία υποδομής Πληροφορικής αλλά και δημιουργία τεχνογνωσίας ήταν ευκολότερο να εξοικειωθούν με την Πληροφορική  οι μόνιμοι κάτοικοι έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία. Το πρόγραμμα απευθύνθηκε και σε αυτούς. Όλα τα προγράμματα που έχουν σχέση με άρση της απομόνωσης μέσω της Πληροφορικής βασίζονται σε βασικές γνώσεις ατόμων της τοπικής κοινωνίας γύρω από την παραπάνω τεχνολογία.
Η εισαγωγή της Πληροφορικής σε σχολεία εκτός από την παιδαγωγική και επικοινωνιακή διάσταση  έκανε για ένα σημαντικό αριθμό ατόμων κοινή γνώση την χρήση της Πληροφορικής με αποτέλεσμα την εφαρμογή της σε κάθε άλλο τομέα.