English | *Ελληνικά
-
 
  Αρχική Σελίδα | Συνδέσεις | Επικοινωνία | Χάρτης πλοήγησης |
  Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα / Προγράμματα / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / SMART TOUR: Νησιά-Ελκυστικοί Προορισμοί της Μεσογείου
-


Μητρώο Φορέων Ο Ατλάς των Χριστιανικών Μνημείων του Αιγαίου
Τα μουσεία της Λέσβου

Εκτύπωση  Αποστολή της σελίδας σε φίλο σας 
Σελίδα 1 από 1

SMART TOUR: Νησιά-Ελκυστικοί Προορισμοί της Μεσογείου

-

 Smart_tour

Τίτλος Πράξης: Νησιά-Ελκυστικοί Προορισμοί της Μεσογείου
Ακρωνύμιο: SMART TOUR
Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.600.000 00 €
Διάρκεια Υλοποίησης: 24 μήνες

Η Πράξη SMART TOUR είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η περιοχή παρέμβασης αφορά τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου την Κρήτη και την Κύπρο ήτοι το σύνολο της επιλέξιμης περιοχής. Τα κοινά χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών στην περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνουν τη θέση τους στο νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρώπης με την Ασία και την Αφρική τη νησιωτική/ναυτική φυσιογνωμία και παράδοση τη σχετικά σημαντική έκταση των νησιών αυτών και το φυσικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χωροθετούνται ως τουριστικοί προορισμοί. Η αναβάθμιση της τουριστικής ταυτότητας και του «τουριστικού προϊόντος» των περιοχών αναφοράς μέσω της ανάδειξης των κοινών τους χαρακτηριστικών είναι δυνατόν να τα καταστήσει περισσότερο ελκυστικά δεδομένου ότι η «αειφορία» αποτελεί εξαιρετικά συγκριτικό πλεονέκτημα υπό την παρούσα διεθνή συγκυρία αλλά και η εξέταση των δυνατοτήτων συνέργειας και δημιουργίας κοινών τουριστικών δραστηριοτήτων κυρίως σε περιοχές φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος εντάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου. "Τα νησιά είναι δυνατόν να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα τουριστική αξία που υπάρχει για τα «νησιά της Μεσογείου-Mediterranean islands» αναδεικνύοντας περισσότερο τη δυνατότητα που υφίσταται να προσφέρουν με «αειφόρο τρόπο» πληθώρα βιωματικών εμπειριών στον επισκέπτη σε σύντομο χρόνο και σε μικρές αποστάσεις υπερκεράζοντας το «συνήθως προσφερόμενο τουριστικό προϊόν «ήλιος-θάλασσα» και προσθέτοντας σε αυτό σημαντικότερες και αξιοζήλευτες εμπειρίες που σχετίζονται με τον αρχαίο και σύγχρονο πολιτισμό την ιστορία και τη ναυτική παράδοση. Οι εμπειρίες συμπληρώνονται ανάλογα με τις ομάδες- στόχους με δραστηριότητες και επισκέψεις σε φυσικά τοπία και περιοχές ιδιαιτέρου κάλους δραστηριότητες στη φύση αξιόλογες περιπατητικές διαδρομές γαστρονομικά –οινολογικά ενδιαφέροντα θερμαλισμό και ευεξία εκδηλώσεις και πολιτιστικά γεγονότα.

Μέσα από την Πράξη SMART TOUR θα αναδειχθεί το στοιχείο του «αειφόρου προορισμού» μέσω της οργάνωσης δράσεων που μπορούν να στηρίξουν μια στρατηγική τουριστικής προσέλκυσης για τα νησιά που θα μπορούσε να διατυπώνεται ως ακολούθως: «Νησιά στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων: η καλύτερη επιλογή για την πιο πλουραλιστική εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής θα χρηματοδοτηθούν ενέργειες που στηρίζουν την οργάνωση δράσεων που εξυπηρετούν τη στρατηγική του αειφόρου προορισμού μέσα από κατάλληλους σχεδιασμούς. Επίσης θα αναδειχθούν οι δραστηριότητες και εμπειρίες που προσφέρουν τα νησιά ως ολοκληρωμένος προορισμός διακοπών μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων για την προσέλκυσή τουρισμού (ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας) που περιλαμβάνουν την οργάνωση προτάσεων διαδρομών και εμπειριών αναλόγως των ομάδων στόχου διοργάνωση επικοινωνιακών γεγονότων.

Στόχοι της Πράξης SMART TOUR:
Γενικός στόχος του έργου - σε απόλυτη συμφωνία με το γενικό στόχο του άξονα προτεραιότητας στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται - είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ φορέων στη διασυνοριακή περιοχή για την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών τουριστικής ανάδειξης και προβολής της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς εναρμονισμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις και δυνατότητες της ψηφιακής εποχής με παράλληλη ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας των νησιών της αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας καθώς και την προώθηση ανάπτυξης κοινών διασυνοριακών και διατοπικών πρωτοβουλιών για τον τουρισμό.
 
Οι ειδικοί στόχοι της Πράξης είναι:
ΕΣ 1: Η ανάπτυξη σύγχρονου στρατηγικού πλαισίου αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης εναρμονισμένου στις σύγχρονες απαιτήσεις και δυνατότητες της ψηφιακής εποχής
ΕΣ 2: Η ανάδειξη της πολιτιστικής-φυσικής κληρονομιάς ως πόλων τουριστικής ανάπτυξης με αξιοποίηση καινοτόμων ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών πληροφορικής (IT)  
ΕΣ 3: Η έξυπνη απελευθέρωση του τουριστικού δυναμικού της περιοχής για την βελτίωση της ελκυστικότητας τουριστικών προϊόντων και προορισμών και τη διασυνοριακή προσέλκυση επισκεπτών μέσα από ψηφιακό περιβάλλον  
 
Το έργο θα συμβάλει καθοριστικά στη Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος (Ειδ. Στόχος 3.2 του Προγράμματος). Με εφαρμογή σύγχρονων-ψηφιακών μέσων και προσεγγίσεων το έργο θα αναδείξει τα τοπικά στοιχεία πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς ως πόλους τουριστικής ανάπτυξης θα συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων τουριστικών προϊόντων και αειφόρων τουριστικών προορισμών θα συνεισφέρει στην ψηφιακή χωρίς σύνορα προβολή τους και την προσέλκυση επισκεπτών για αύξηση της τουριστικής κίνησης και των διανυκτερεύσεων στις περιοχές πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και ενδιαφέροντος.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο πλαίσιο της Πράξης ανέρχεται στις 260.000 00€ και προβλέπεται η υλοποίηση των παρακάτω παραδοτέων:
  •    Διαχείριση και παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης
  •    Συμμετοχή και διοργάνωση συναντήσεων συντονισμού της Πράξης
  •    Διοργάνωση Τελικής Ημερίδας για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων της Πράξης
  •    Υλοποίηση δράσεων εντοπισμού ψηφιακής καταγραφής και σηματοδότησης Περιπατητικών Μονοπατιών Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους και Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος στα μικρά νησιά της Ελλάδας
  •    Συλλογή ψηφιακών φωτογραφιών και βίντεο με συσκευές Drone.
  •    Σχεδίαση και ανάπτυξη portal διαδραστικών εικονικών περιηγήσεων βάσει των προτεινόμενων θεματικών διαδρομών
  •    Υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών προβολής IoT και εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:
Ιστοσελίδα του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V- A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»:
www.greece-cyprus.eu
Ιστοσελίδα για την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/
  
-