• Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων:
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Πολύ μικρά
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Μικρά
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Κανονικά
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Μεγάλα
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Πολύ μεγάλα
  English | *Ελληνικά
-
 
  Αρχική Σελίδα | Συνδέσεις | Επικοινωνία | Χάρτης πλοήγησης |
  Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα / Προγράμματα
-
Μητρώο Φορέων Ο Ατλάς των Χριστιανικών Μνημείων του Αιγαίου
Τα μουσεία της Λέσβου
Προγράμματα
.: Τα τελευταία νέα

ΤΕΛΙΚΟΙ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 (διόρθωση πίνακα 7 μετά από εξέταση ένστασης - 29/10/2020)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση κατά των πινάκων μοριοδότησης στη Γραμματεία...

Oι επιχειρήσεις με έδρα τα νησιά της Ελληνικής επικράτειας, μπορούν να εκκινήσουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στο μέτρο «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων» Β' φάση
Περισσότερα...

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020
Περισσότερα...

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις θέσεις προϊσταμένων τμημάτων της ΓΓΑΙΝΠ
Περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΣΗΣ
Περισσότερα...

-