• Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων:
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Πολύ μικρά
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Μικρά
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Κανονικά
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Μεγάλα
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Πολύ μεγάλα
  English | *Ελληνικά
-
 
  Αρχική Σελίδα | Συνδέσεις | Επικοινωνία | Χάρτης πλοήγησης |
  Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα / Πρωτοβουλίες Ανάπτυξης / Μεταφορές
-


Μητρώο Φορέων Ο Ατλάς των Χριστιανικών Μνημείων του Αιγαίου
Τα μουσεία της Λέσβου

.: Τα τελευταία νέα

Ανακοινώνουμε την έναρξη υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, για τη 1η Φάση 2022 του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων», την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023. Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023.
Περισσότερα...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ?ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 Κ.Μ. ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ»
Περισσότερα...

Προκήρυξη πλήρωσης τριών (3) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης στη Γενική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Περισσότερα...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "SMART-TOUR".
Περισσότερα...

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή της ΓΓΑΙΝΠ του ΥΝΑΝΠ
Περισσότερα...

Παράταση υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, για τη 1η Φάση 2021 του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων» έως Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.
περισσότερα...

-