• Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων:
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Πολύ μικρά
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Μικρά
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Κανονικά
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Μεγάλα
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Πολύ μεγάλα
  English | *Ελληνικά
-
 
  Αρχική Σελίδα | Συνδέσεις | Επικοινωνία | Χάρτης πλοήγησης |
  Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα / Κέντρο Πληροφόρησης
-
Μητρώο Φορέων Ο Ατλάς των Χριστιανικών Μνημείων του Αιγαίου
Τα μουσεία της Λέσβου


Κέντρο Πληροφόρησης
.: Τα τελευταία νέα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2017. ΑΔΑ Προκηρυξης 78444653ΠΩ-Ψ1Ι
Περισσότερα...

Διενέργεια Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επεξεργασία θαλασσινού νερού από μονάδες αφαλάτωσης ή την προμήθεια νερού με οποιοδήποτε τρόπο για τις ανάγκες του Δήμου ΜΕΓΙΣΤΗΣ.
Περισσότερα...

Ανακοίνωση Συντονιστικής Επιτροπής για την καταγραφή, συντονισμό και αξιολόγηση των Μη Κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο), των λοιπών Εθελοντικών ομάδων και μεμονωμένων Ανεξάρτητων εθελοντών
Περισσότερα...

Έγκριση δαπάνης προμήθειας υλικών και μέσων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης-Διενέργεια Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.
Περισσότερα...

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επεξεργασία θαλασσινού νερού από μονάδες αφαλάτωσης ή την προμήθεια νερού με οποιοδήποτε τρόπο για τις ανάγκες του Δήμου Μεγίστης
Περισσότερα...

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την λειτουργία - συντήρηση των υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης και του ταχυδιυλιστήριου του Δήμου ΠΑΤΜΟΥ
Περισσότερα...

-