• Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων:
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Πολύ μικρά
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Μικρά
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Κανονικά
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Μεγάλα
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Πολύ μεγάλα
  English | *Ελληνικά
-
 
  Αρχική Σελίδα | Συνδέσεις | Επικοινωνία | Χάρτης πλοήγησης |
  Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα / Δράσεις Πολιτισμού / Θεσμικές Εκδηλώσεις / Εκδηλώσεις Αθλητισμού
-
Μητρώο Φορέων Ο Ατλάς των Χριστιανικών Μνημείων του Αιγαίου
Τα μουσεία της Λέσβου


.: Τα τελευταία νέα

Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος(67ΕΣ/2018)για την πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με έδρα τη Μυτιλήνη.
Περισσότερα...

Οδηγίες προς ωφελούμενους για το μεταφορικό ισοδύναμο
Περισσότερα...

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (A/A ΕΣΗΔΗΣ: 59211) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟ 1/8/2018 ΕΩΣ 31/10/2018), ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟ 1/11/2018 ΕΩΣ 31/12/2018)
Περισσότερα...

Για την κατάρτιση καταλόγων ανα κατηγορίες μελετών και παροχης τεχνικων και λοιπων συναφών επιστημονικών υπητεσιών(ετους 2018)
Περισσότερα...

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη ΓΓΑΙΝΠ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμματέα της ΓΓΑΙΝΠ
Περισσότερα...

-