• Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων:
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Πολύ μικρά
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Μικρά
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Κανονικά
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Μεγάλα
  • Καθορισμός μεγέθους γραμμάτων σε Πολύ μεγάλα
  English | *Ελληνικά
-
 
  Αρχική Σελίδα | Συνδέσεις | Επικοινωνία | Χάρτης πλοήγησης |
  Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα / Δράσεις Πολιτισμού / Ανάδειξη Πολιτισμικής Κληρονομιάς / Αρχαιολογικά Έργα
-
Μητρώο Φορέων Ο Ατλάς των Χριστιανικών Μνημείων του Αιγαίου
Τα μουσεία της Λέσβου
.: Τα τελευταία νέα

Οδηγίες προς ωφελούμενους για το μεταφορικό ισοδύναμο για τα καύσιμα
Εδώ μπορούν οι ωφελούμενοι να βρουν σημαντικές πληροφορίες καθώς και την φόρμα συμπλήρωσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Για τους ενδιαφερόμενους μελετητές να εγγραφούν στους καταλόγους της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π σε μία η περισσότερες κατηγορίες μελετών
Για την κατάρτιση καταλόγων ανά κατηγορίες μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών...

Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος(67ΕΣ/2018)για την πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με έδρα τη Μυτιλήνη.


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (A/A ΕΣΗΔΗΣ: 59211) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟ 1/8/2018 ΕΩΣ 31/10/2018), ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟ 1/11/2018 ΕΩΣ 31/12/2018)
Περισσότερα...

Για την κατάρτιση καταλόγων ανα κατηγορίες μελετών και παροχης τεχνικων και λοιπων συναφών επιστημονικών υπητεσιών(ετους 2018)
Περισσότερα...

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη ΓΓΑΙΝΠ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Περισσότερα...

-